FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone

Babu Ram Sharma

Officer 6th Level 9857624250

Shiva Raj Aryal

Officer 6th Level 9856026701

Narendra Bahadur Pandey

Officer 6th Level 9855033729

Bharat Prasad Adhikari

Officer 6th Level 9855054656

Purushottam Tiwari

Officer 6th Level 9846016969

Bandhu Raj Adhikari

Officer 6th Level 9855070811

Bikash Adhikari

Officer 6th Level 9860032344

Tikaram Kandel

Officer 6th Level 9845090672

Asmita Tiwari Ghimire

Officer 6th Level 9865129845

Arjun Singh Madai

Officer 6th Level 9848785090

Pages