FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) अनुसार प्रकाशित २०७९ साउन १ गतेदेखि २०७९ असोज मसान्तसम्मको विवरण समावेश गरिएको !!