FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिकाको अम्ब्रेला स्ट्रिट आन्तरीक आय संकलन कार्यविधि,२०७७ 09/12/2021 - 13:00 PDF icon अम्ब्रेला स्ट्रिट आन्तरीक आय संकलन कार्यविधि,२०७७.pdf
सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७६ 09/12/2021 - 12:56 PDF icon सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि,२०७६.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन) 09/12/2021 - 12:50 PDF icon सहकारी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन).pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी संस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७५ (संशोधन थप) 09/12/2021 - 12:46 PDF icon सहकारी संस्था सञ्चालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७५ (संशोधन थप).pdf
Water Transport Operation Procedure on Narayani River of Bharatpur Municipal Corporation, 2077 08/20/2021 - 14:25 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
Narayani river bank management and operation procedure of Bharatpur Municipal Corporation, 2077 08/20/2021 - 14:23 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदी किनार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
Toll Development Institution Formation and Operation Procedure of Bharatpur Municipal Corporation, 2078 08/20/2021 - 14:20 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७८.pdf
Respectful Farewell Procedure for Long Term Service Women Health Volunteers, 2078 08/20/2021 - 14:15 PDF icon स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि, २०७८.pdf
Rules of Procedure of Ward Education Committee, School Management Committee and Teachers-Parents Association, 2078 08/20/2021 - 11:31 PDF icon समिति र शिक्षक-अभिभावक संघगठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
Bharatpur Municipal Corporation Education Act, 2075 (Second Amendment) 2078 08/20/2021 - 11:22 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ (दोस्रो संशोधन) २०७८.pdf

Pages