FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७६ 02/10/2022 - 14:37 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७६ .pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 02/10/2022 - 14:34 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि,२०७७ .pdf
भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन,२०७८ 01/26/2022 - 13:16 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन,२०७८.pdf
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि चाडबाड खर्च प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ 12/15/2021 - 11:38 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि चाडबाड खर्च प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८.pdf
युवा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ 12/15/2021 - 11:36 PDF icon युवा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
नगर खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७८ 12/15/2021 - 11:30 PDF icon नगर खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७८.pdf
जनयुद्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहीद भएका तथा वेपत्ता पारिएका परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 12/13/2021 - 15:29 PDF icon जनयुद्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहीद भएका तथा वेपत्ता पारिएका परिवारलाई.pdf
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी अनुदान,शिक्षा,तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 11/18/2021 - 13:51 PDF icon सहकारी अनुदान,शिक्षा,तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका,२०७७ (प्रथम संशोधन)२०७८ 11/18/2021 - 13:47 PDF icon सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका,२०७७ (प्रथम संशोधन)२०७८.pdf
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो सशोधन ,२०७८) 11/18/2021 - 13:36 PDF icon कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो सशोधन ,२०७८).pdf

Pages