FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिका खानेपानी महसुलमा छुट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 07/19/2022 - 11:38 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका खानेपानी महसुलमा छुट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ 07/17/2022 - 11:54 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (प्रथम संशोधन) 05/08/2022 - 13:50 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि_20220508_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७८ 05/08/2022 - 13:02 PDF icon सार्वजनिक खरिद कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिक_20220508_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धीत कार्यविधि, २०७६ (प्रथम संशोधन २०७८) 05/08/2022 - 12:52 PDF icon आधारभूत शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धीत_20220508_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका नमुना उन्मुख विद्यालय छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ 05/08/2022 - 12:30 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका नमुना उन्मुख विद्यालय छनौट तथा व्यवस्थापन_20220508_0001.pdf
पक्षाघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ 05/04/2022 - 12:56 PDF icon पक्षाघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon रोग भत्ता अनुसुचीहरु.pdf
भरतपुर महानगरपालिका आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण मापदण्ड, २०७८ 03/28/2022 - 16:24 PDF icon लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण मापदण्ड, २०७८ _20220328_0001.pdf
भरतपुर महानगरको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होर्डिंङ्ग बोर्ड तथा विद्युतीय प्रचार-प्रसार सामाग्री नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 03/28/2022 - 12:10 PDF icon डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड मापदण्ड, २०७७ _20220328_0001.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७६ 03/27/2022 - 16:33 PDF icon नगर कार्यपालिकाको(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७६ _20220327_0001.pdf

Pages