FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

Act, law and directives

Post date Document
सहकारी अनुदान, शिक्षा, तालिम र अन्य कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संशोधन २०७९) 11/28/2022 - 14:58 PDF icon सहकारी अनुदान, शिक्षा, तालिम र अन्य कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८_CTP_530.pdf
भरतपुर महानगर पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ 11/27/2022 - 12:32 PDF icon भरतपुर महानगर पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिका सडकको दायाँ- बायाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (प्रथम संशोधन-२०७९) 09/05/2022 - 17:07 PDF icon सडकको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण कार्यविधि (प्रथम संसोधन २०७९ ).pdf
सडक दायाँ-बायाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ महानगरपालिका 09/05/2022 - 16:56 PDF icon सडकको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम_20220905_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७९ 09/05/2022 - 16:48 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको ममर्त सम्भार कार्यविधि २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ 08/21/2022 - 13:46 PDF icon स्थानीय राजपत्र_20220821_0001.pdf
विपन्न वर्ग आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७९ 08/11/2022 - 15:37 PDF icon विपन्न वर्ग आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७९_20220811_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७९ 07/31/2022 - 14:32 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन , २०७९ 07/27/2022 - 17:09 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिका छोरी जीवन बीमा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 07/19/2022 - 11:40 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका छोरी जीवन बीमा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ए.pdf

Pages