FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
47% (619 votes)
ठीकै
27% (349 votes)
नराम्रो
26% (342 votes)
Total votes: 1310