FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
48% (782 votes)
ठीकै
26% (432 votes)
नराम्रो
26% (423 votes)
Total votes: 1637