FAQs Complain Problems

तपाईंलाई यो वेबसाईट कस्तो लाग्यो?

राम्रो
47% (490 votes)
ठीकै
27% (281 votes)
नराम्रो
26% (277 votes)
Total votes: 1048