कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धमा (जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु सबै) ।