FAQs Complain Problems

प्रमुख समाचार

नगर प्रमुख, उप-प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरुको उपस्थितिमा जिल्ला बिपत व्यवस्थापनको आकस्मिक वैठकमा नगरप्रमुख निर्देशन दिनुहुदै ।