FAQs Complain Problems

भरतपुर महानगरपालिकाको समृद्धीको आधार कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, आवास र पुर्वाधार ! के तपांई सहमत हुनुहुन्छ ?