FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone

ठानेश्वर सापकोटा

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५२७७१४७

राम कृष्ण पाण्डे

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५०२३९८२

प्रधुम्न कुमार खड्का

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५०५०६८५

नवराज खनाल

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५१५०५४८

रामबाबु पौडेल

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८५५०६३२२४

माधव सुवेदी

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५७३६५५५

भोजराज रेग्मी

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५४०८९९९

अरुण राज गौतम

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५६९०८०८

रामहरि खड्का

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८५११३९२२२

अनिमा घिमिरे

अधिकृतस्तर छैठौं तह ९८४५०७१९८६

Pages