FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
पशु सेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०८० ( प्रथम संशोधन, २०८०) 12/17/2023 - 11:50 PDF icon 3 पशुसेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यबिधि (शंसोधन २०८०) 3.pdf
छात्रावास ( होस्टेल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८० 12/17/2023 - 11:39 PDF icon 6 छात्रावास (होस्टेल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८० (2) 2.pdf
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र स्तरीकरण मापदण्ड, २०८० 12/11/2023 - 12:58 PDF icon 4 प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र वर्गीकरण मापदण्ड (2080) (1).pdf
नगर प्रहरी सेवा संचालन कार्यविधि २०८० 11/28/2023 - 10:25 PDF icon नगर प्रहरी सेवा संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको दश वर्ष शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९-२०८८ 10/17/2023 - 16:25 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको दश वर्षे योजना २०८००५०६.docx_.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० 07/31/2023 - 11:25 PDF icon Aarthik Aain 2080 Final.pdf
भरतपुर महानगरपालिका नगर खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७८ (प्रथम संशोधन) २०८० 06/08/2023 - 10:53 PDF icon खेलकुद संशोधन राजपत्रको लागि.pdf
भरतपुर महानगरपालिका पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८० 06/08/2023 - 10:50 PDF icon पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
भरतपुर महानगर मातहत सञ्चालन हुने आयोजनाको बहुवर्षिय ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० 05/23/2023 - 16:18 PDF icon बहुवार्षीय.pdf
भरतपुर महानगरपालिका वातावरण मैत्री वडा घोषणा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 05/23/2023 - 16:10 PDF icon वातावरण मैत्री.pdf

Pages