FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि चाडबाड खर्च प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ 12/15/2021 - 11:38 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि चाडबाड खर्च प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८.pdf
युवा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ 12/15/2021 - 11:36 PDF icon युवा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
नगर खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७८ 12/15/2021 - 11:30 PDF icon नगर खेलकुद विकास कार्यविधि, २०७८.pdf
जनयुद्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहीद भएका तथा वेपत्ता पारिएका परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 12/13/2021 - 15:29 PDF icon जनयुद्ध तथा सबै प्रकारका जनआन्दोलनमा शहीद भएका तथा वेपत्ता पारिएका परिवारलाई.pdf
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी अनुदान,शिक्षा,तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 11/18/2021 - 13:51 PDF icon सहकारी अनुदान,शिक्षा,तालिम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका,२०७७ (प्रथम संशोधन)२०७८ 11/18/2021 - 13:47 PDF icon सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका,२०७७ (प्रथम संशोधन)२०७८.pdf
कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो सशोधन ,२०७८) 11/18/2021 - 13:36 PDF icon कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन कार्यविधि ,२०७६ (पहिलो सशोधन ,२०७८).pdf
भरतपुर महानगरपालिको सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका २०७७ 09/28/2021 - 11:02 PDF icon सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका २०७७.pdf
भरतपुर महानगरपालिको प्रधानाध्यापक नियुक्त्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ 09/28/2021 - 10:26 PDF icon भरतपुर महानगरपालिको प्रधानाध्यापक नियुक्त्ति सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
आर्थिक ऐन , २०७८ 09/26/2021 - 12:57 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७८.pdf

Pages