FAQs Complain Problems

कार्यक्रम अधिकृत ( LGCDP Focal Person ) पदको परीक्षा कार्यक्रम र पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना

आवेदन दिनुभएका आवेदकहरुलाई प्रवेश पत्रको निमित यस कार्यालयको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ