FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
ऐन / नियमावली 02/14/2019 - 10:23 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf, PDF icon सहकारी ऐन.pdf, PDF icon Karya Bivajan Niyamawali.pdf, PDF icon Shikshya Aain Sansodhan.pdf, PDF icon कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७७_20210404_0001.pdf, PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ 01/15/2019 - 12:48 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
महानगरबाट प्रकासित राजपत्रहरु 12/26/2018 - 15:17 PDF icon Sahakari_Aen_2075.pdf, PDF icon Shikshya Aen_2075.pdf, PDF icon Nyayik Samiti Aen_2075.pdf, PDF icon Niji sanjhedari Bidheyak.pdf
नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ 12/26/2018 - 14:41 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 12/26/2018 - 14:32 PDF icon घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
गैर सरकारी संघ संस्थाको परियोजना स्वीकृति, संचालन र समन्वय समबन्धी निर्देशिका, २०७४ 10/23/2018 - 12:34 PDF icon गै स स परियोजना संचालन निर्देशिका.pdf
बिद्यालय छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधी 10/11/2018 - 16:50 PDF icon विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि 075 05 08.pdf
भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा एेन 10/11/2018 - 16:43 PDF icon शिक्षा ऐन भरतपुर २०७५.pdf
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०६५ 08/19/2015 - 12:08 PDF icon social_Protection_guideline.pdf
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०६७ 08/19/2015 - 12:03 PDF icon public_hearing.pdf

Pages